Zistite príčinu svojich problémov,

OTESTUJTE SA!

Test vám zaberie asi 5 MINÚT.

Po jeho vyhodnotení zistíte, či sú vaše problémy vážne, alebo nie.

Na konci obdržíte inštrukcie ako postupovať ďalej.

Prosíme, zohladnite pri vyplňovaní dotazníka posledných 14 dní.
Vyberte vždy iba 1 správnu odpoveď.

1.

Ako často ste sa cítili vyčerpaná/ýunavená/ý?

2.

Ako často ste museli zmeniť svoje plány či zrušiť svoju účasť
na nejakej akcii kvôli črevným problémom?

3.

Bránili vám črevné problémy vykonávať vaše obľúbené
činnosti či športové aktivity?

4.

Ako často ste mali bolesti brucha?

5.

Ako často ste pociťovali depresiu či stavy zúfalstva?

6.

Cítili ste fyzický alebo psychický problém, keď ste potrebovali
uvoľniť väčšie množstvo črevných plynov (tzv. vetry)?

7.

Mali ste počas posledných 14 dní problém dosiahnuť
alebo udržať si svoju bežnú telesnú hmotnosť?

8.

Ako často ste sa cítili uvoľnene a bez vnútorného napätia?

9.

Ako často ste mali nutkanie na stolicu bez toho, aby stolica odišla?

10.

Ako často ste boli nahnevaná/ý kvôli svojim
problémom s črevami či trávením?